O ośrodku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie (dalej SPZOZ) jest jednostką organizacyjną Gminy Poronin posiadającą osobowość prawną. SP ZOZ w Poroninie został powołany Uchwałą Nr V/27/98 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie posiada dwa Ośrodki Zdrowia:

 

  1. Ośrodek Zdrowia w Poroninie z siedzibą Administracji oraz gabinetami lekarskimi podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i ginekologii z wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
  2. Ośrodek Zdrowia w Zębie z siedzibą Dyrekcji oraz gabinetami lekarskimi podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologii z wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 

Od powstania SP ZOZ w Poroninie na podstawie Uchwały Nr 01/01/99Zarządu Gminy Poronin z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie pełnił dr n. med. Jerzy Muniak. Od 21 listopada 2016 r. na czas nieobecności Jerzego Muniaka wynikającej z przebywania na zwolnieniu lekarskim pełnienie obowiązków Dyrektora Wójt Gminy Poronin powierzył lek. med. Jackowi Śliwie, który pełnił je do 31 maja 2017 r. Od 1 czerwca 2017 r. do dnia 15 lipca 2018 r. funkcję Dyrektora SP ZOZ w Poroninie pełnił dr Paweł Para, następnie od dnia 16 lipca 2018 r. obowiązki Dyrektora SP ZOZ w Poronine pełnił lek. med. Jacek Śliwa, który od dnia 1 października 2018 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu został powołany na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Poroninie.

Obowiązki Głównego księgowego SP ZOZ w Poroninie od jego powstania do kwietnia 2014 roku pełnił Stanisław Mrugała. W okresie od 01.05.2014 do 30.04.2015 r. obsługę finansowo-księgową i kadrową SP ZOZ wykonywało Biuro Podatkowe Krzysztof Para z siedzibą w Zakopanem, a od 01.05.2015 r. do 31.12.2017 r. księgowość i sprawy kadrowe prowadziło Biuro Rachunkowe „Mika”Katarzyna Mrugała z siedzibą w Nowym Targu. Od 01.01.2018 r. do do chwili obecnej księgi oraz sprawy kadrowe prowadzi w siedzibie SP ZOZ w Poroninie ul. Za Torem 7, 34-520 Poronin Główny Księgowy – Piotr Łukaszczyk-Hajduk.