Rejestracja online

Rejestracja internetowa wymaga podania:
  • imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • nazwę Poradni,
  • czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia,
  • numer telefonu kontaktowego w razie zmiany terminu wizyty,
  • formę przekazania informacji zwrotnej o zarejestrowaniu pacjenta:e-mail, telefonicznie.
W przypadku wizyty pierwszorazowej w danej poradni, Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się zgłosić do rejestracji celem dokonania formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia uprawnień do otrzymania świadczenia medycznego w danym dniu.

W ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania maila pacjenci otrzymają odpowiedź w wybranej przez siebie formie.

Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

Formularz rejestracji

Jest to:

Preferowana forma kontaktu:
*