O jednostce

Podstawową opiekę zdrowotną w Gminie Poronin zapewnia utworzony dnia 1 stycznia 1999 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poroninie.

W skład SP ZOZ wchodzą Ośrodki Zdrowia w Poroninie i w Zębie.
DYREKTOR - Lek. Med. Jacek Śliwa