Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie (zatwierdzony Uchwałą Nr 02/2008 Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poroninie z dnia 05 czerwca 2008 r.)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Poroninie

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PORONINIE

I. W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie wchodzą:
1. Ośrodek Zdrowia w Poroninie
2. Ośrodek Zdrowia w Zębie
3. Komórka Administracyjno-finansowa

II. W Ośrodku Zdrowia w Poroninie działają:
1. Dyrekcja SP ZOZ w Poroninie
2. Gabinet lekarza POZ
3. Gabinet pediatryczny
4. Gabinet stomatologiczny
5. Poradnia K
6. Gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowej
7. Gabinet pielęgniarki szkolnej
8. Punkt szczepień
9. Gabinet zabiegowy
10. Poradnia Urologiczna
11. Rejestracja

Lekarze zatrudnieni w poradniach 2 i 3 pełnią funkcje lekarzy rodzinnych

III. Ośrodek Zdrowia w Zębie
1. Gabinet lekarza POZ
2. Gabinet pediatryczny
3. Gabinet stomatologiczny
4. Gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowej
5. Gabinet pielęgniarki szkolnej
6. Punkt szczepień
7. Gabinet zabiegowy
8. Rejestracja

Lekarze zatrudnieni w poradniach 1 i 2 pełnią funkcje lekarzy rodzinnych