Statut

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie (dalej SPZOZ) jest jednostką organizacyjną Gminy Poronin posiadającą osobowość prawną.
 
W pliku poniżej status naszego Ośrodka.